Analiza de Risc
Analiza de Risc

Analiza de risc la securitate fizică este obligatorie pentru toate unitățile prevazute la art. 2 alin.1 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform H.G. nr. 437/30.06.2017, din data de 1 iulie 2018, și unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 sunt obligate să întocmească  analiza de risc la securitate fizică, în condițiile în care, conform prevederilor legale în vigoare, erau obligate doar cele înființate după 16 iunie 2012.

În cadrul analizei de risc la securitate fizică se configurează protecția mecano-fizică necesară, se dimensionează ansamblul de echipamente electronice de securitate (antiefracție, televiziune cu circuit inchis, control acces) necesar pentru întocmirea proiectului sistemului de alarmare împotriva efracției și se dimensionează dispozitivul de pază necesar pentru întocmirea planului de pază al obiectivului.

Securitate fizică
Securitate fizică

Asigurarea securităţii a devenit un aspect din ce în ce mai complex în viaţa organizaţiilor.

Fie că este vorba de un context de ameninţări mai larg şi mai complex, de cerinţe de conformitate cu reglementări legale naţionale sau europene sau cu standarde de bun management sau bune practici, fie că organizaţia doreşte valorificarea unor noi oportunităţi de afaceri, aspectele de securitate sunt prezente şi trebuie bine gestionate

În conformitate cu Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor si H.G. nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr.333/08.07.2003, sistemele tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat.

Măsurile de securitate din acest domeniu includ sistemele tehnice de alarmare, mijloace mecano-fizice de protecţie, servicii de pază şi interventie şi cadrul organizatoric de punere în valoare a acestora.

De asemenea, regelementările legale statuează responsabilitatea conducătorilor unităţilor de a lua măsuri pentru paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, incluzând cerinţe minimale de securitate,pe zone funcţionale şi categorii de unităţi.

Asigurarea securităţii fizice se face printr-un management permanent al securităţii organizaţiei şi are în vedere asigurarea protecţiei fizice în interiorul organizaţiei şi a protecţiei fizice în relaţiile cu exteriorul, pentru a asigura cadrul optim de securitate fizică a organizaţiei. 

Stabilirea măsurilor minime de securitate fizică se face în urma efectuării unei evaluări de risc la securitate fizică.

Efectuarea unei evaluări de risc la securitatea fizică aprofundată este cel mai important pas pe care îl puteţi face pentru o securitate mai bună. Odată ce vă constientizaţi punctele forte şi vulnerabilităţile, puteţi lua măsurile de precauţie necesare pentru o afacere mai sigură.

Cine efectuează analiza de risc
Cine efectuează analiza de risc

Standard ocupațional – Evaluator de risc la securitatea fizică Cod COR 242115

Ocupaţia a fost introdusă prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013. Ocupaţia Evaluator de risc la securitate fizică (ERSF) este practicată în cadrul definit de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, HG 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 şi Instrucţiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii 333/2003.

Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt persoane fizice, angajaţi ai unor entităţi juridice sau persoane fizice autorizate, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice, şi propunerea de măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea rezultatelor activităţilor proprii, raportând orice abateri de la sistemul de management al calităţii implementat la nivelul organizaţiei şi venind cu propuneri de îmbunătăţire a acestuia, atunci când este cazul.

Servicii

Ai nevoie de ajutor?

Mă puteți contacta pentru efectuarea analizei de risc a unității dumneavoastră!

0769 625 719aurel.cernat@yahoo.com